S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L.
 
Skip Navigation Links      Convenţie de utilizare

      Cap. 1. Acceptarea „Convenţiei”

   Prin accesarea şi utilizarea siturilor aparţinând S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L., prin solicitarea oricărui produs şi/sau serviciu pus la dispoziţia dvs. prin intermediul siturilor S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L. sunteţi de acord să deveniţi utilizator al acestor site-uri.    Acceptând să deveniţi utilizator al acestor situri, prin înregistrarea dvs. aţi convenit să încheiaţi următoarea „Convenţie”.

      Cap. 2. Definiţii

   Vizitator - reprezintă orice persoană fizică care accesează site-urile noastre, indiferent de motiv. Spre deosebire de utilizatori, vizitatorii nu au acces la anumite pagini/servicii de pe site-urile noastre.
   Utilizator/user - reprezintă persoana fizică sau juridică care a acceptat condiţiile de utilizare a siturilor noastre, a completat formularul de înregistrare şi care a devenit utilizator în urma înregistrării, având drepturile şi obligaţiile prevăzute mai jos.
   Fraudă/folosire neautorizată - reprezintă orice acţiuni de folosire şi/sau trecere neautorizată peste serviciul de autentificare login sau orice alt serviciu de securitate al oricărei reţele, server sau cont de utilizator.
   Spam - reprezintă transmiterea de mesaje nedorite şi nesolicitate, de natură a deranja pe ceilalţi utilizatori, mesaje care pot fi transmise în număr mare şi către un număr mare de alţi utilizatori şi care pot determina prejudicii utilizatorilor printr-o accesare îndelungată a Internetului şi a resurselor computerelor.
   Site, site-uri sunt acele site-uri web aparţinând S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L., având sau nu o legătură între ele, prin a căror accesare vizitatorii/utilizatorii beneficiază de serviciile şi produsele S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L.

      Cap. 3. Părţile

   Sunt părţi contractante ale prezentei Convenţii:
   S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L., denumită în continuare furnizor, ca furnizor de servicii şi produse
   şi
   utilizatorul înregistrat conform dispoziţiilor prezentei Convenţii, denumit în continuare utilizator.

      Cap. 4. Produse şi servicii

   Produsele şi serviciile disponibile utilizatorului prin intermediul acestui site, asociate cu S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L. aparţin S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L. Produsele şi serviciile oferite prin intermediul acestui site sunt prezentate şi detaliate pe site putând fi oricând schimbate, retrase sau înlocuite conform politicii de promovare a S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L.
   Deoarece majoritatea serviciilor sunt gratuite pentru utilizatori/vizitatori, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că aceste servicii includ şi publicitate.

      Cap. 5. Nume utilizator. Parola de acces

      Numele utilizatorului reprezintă numele specificat de utilizator în momentul înregistrării sale pe site. Acest nume este utilizat în vederea folosirii serviciilor oferite de site.Parola de acces este oferită fiecărui utilizator şi poate fi schimbată oricând de către furnizor.
   Utilizatorul este responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi a contului personal şi pentru toate acţiunile ce derivă din folosirea acestora.

      Cap. 6. Informaţii personale ale utilizatorului

   Numele şi alte informaţii personale solicitate de furnizor la momentul înregistrării pot fi utilizate de furnizor în vederea creării unei baze de date care poate fi folosită în scopuri de vânzare, marketing, anunţuri, prevenirea infracţiunilor sau acţiunilor frauduloase sau descoperirii acestora.
   În momentul în care vă înregistraţi ca utilizator al site-ului nostru sunteţi de acord să primiţi mesaje promoţionale de la noi, adresa dumneavoastra de email fiind adaugată automat la newsletter-ele noastre.
   Adresa dumneavoastră IP va fi înregistrată pentru rezolvarea eventualelor probleme ulterioare.
   S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L. nu va furniza catre terţi nici o informaţie personală fără consimţământul utilizatorului decât în următoarele cazuri:
   - când informaţia este solicitată conform dispoziţiilor legii;
   - când dezvăluirea este necesară pentru protecţia utilizatorului însuşi, a unei terţe părţi sau a furnizorului.

      Cap. 7. Drepturile furnizorului

   Furnizorul are dreptul să refuze accesul anumitor vizitatori/utilizatori la site-urile, produsele şi serviciile sale, fără a fi obligat să motiveze aceste decizii.

      Cap. 8. Obligaţiile utilizatorului

   Utilizatorul declară că va folosi serviciile furnizate prin intermediul acestui site numai în interesul său şi conform dispoziţiilor legale abţinându-se de la orice acţiuni, evenimente, fapte de natură a prejudicia furnizorul ca de exemplu:
   - nu va copia, distribui, transmite, modifica, publica, reproduce, transfera sau vinde orice informaţie, produse sau servicii, software, tehnici, reprezentări grafice obţinute prin intermediul acestui site;
   - nu va permite nici unui terţ să folosească prin intermediul său, ca utilizator, serviciile şi/sau produsele furnizorului, mesageria sau reţeaua furnizorului pentru a transmite sau recepţiona materiale, informaţii, date care contravin dispoziţiilor legale în vigoare şi care au un caracter obscen, defăimator, agresiv, ameninţător;
   - nu va desfăşura şi nici nu va permite acţiuni de folosire neautorizată a reţelei, serverului, sistemului de securitate al furnizorului;
   - nu va permite nici unei alte persoane utilizarea contului său de utilizator fără acordul scris al furnizorului;
   - nu va divulga nici unei alte persoane parola sa de acces şi nu o va stoca într-un format text simplu pe nici un computer;
   - va comunica imediat furnizorului orice folosire neautorizată a contului şi parolei sale de acces;
   - se va abţine de la orice acţiuni de spam sau similare, nu va trimite mesaje altor utilizatori în acest scop, nu va facilita propagarea scrisorilor în lanţ către alţi utilizatori;
   - va utiliza mesageria numai în scopul transmiterii de date, informaţii relevante şi acceptate de către destinatari; va transmite numai materiale sigure, făra viruşi şi nu va descărca nici un material, informaţie din site fără aprobarea prealabilă a furnizorului;
   - nu va publica materiale cu conţinut abuziv, obscen, calomnios, de ură, ameninţător, sexual sau orice alt material care intră în contradicţie cu legile în vigoare.
   Având în vedere faptul că nu putem stabili provenienţa informaţiei trimise de către utilizatori, verificările noastre se rezumă doar la măsuri de securitate. Utilizatorul declară pe proprie răspundere că informaţia publicată nu încalcă legile dreptului de autor sau alte legi în vigoare. Nu putem fi făcuţi răspunzători decât pentru anunţurile/textele postate chiar de noi.
   Utilizatorul este obligat să ofere la înregistrare date adecvate, complete, aşa cum sunt cerute în formularul de înregistrare. De asemenea, datele de utilizator trebuie menţinute şi înnoite. Ne rezervăm dreptul să stergem conturile incomplete şi să refuzăm orice încercare de folosire ulterioară a site-urilor, produselor şi serviciilor S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L..
   Prin introducerea materialelor în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile, mesageria sau camerele de chat, utilizatorul garantează S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L. dreptul continuu, irevocabil şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul întreg sau parţial, la scară naţională sau internaţionala, sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscuta sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permite oricărei persoane să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale.

      Cap. 9. Drepturile utilizatorului

   Utilizatorul poate să şteargă datele sale personale din baza noastră de date. Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul la site-urile noastre utilizatorilor şterşi din baza de date.

      Cap. 10. Securitate

   Site-urile furnizorului prezintă anumite măsuri de securitate, de siguranţă în scopul protejării împotriva pierderilor, utilizării improprii sau modificării informaţiilor disponibile pe site. Nu putem fi răspunzători pentru datele obţinute de terţi in urma atacurilor, furtului sau vandalismului. S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube de orice natură suferite de utilizator sau de orice terţă parte, direct sau indirect.

      Cap. 11. Dispoziţii finale

   Această „Convenţie” se aplică tuturor site-urilor S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L., serviciilor şi conţinutului acestora.
   Furnizorul va putea să modifice oricând aceast document. Modificările vor fi postate online. Amendamentele efectuate vor intra in vigoare de la data postării lor pe site (www.hralda.ro) şi orice folosire a serviciilor după publicare va fi considerată ca o acceptare a acestor amendamente.
   Vă recomandăm să vizitaţi periodic această pagină pentru a citi prezentul document, deoarece acesta vă obligă legal. Dacă nu sunteţi de acord cu prevederile prezentului document, nu accesaţi site-urile S.C. HRALDA COMPRODIMPEX S.R.L. şi nu folosiţi niciunul din serviciile oferite.

Actualizat 22.07.2003.


      


Linkuri utile:
WhatIsMyIP www.whatismyip.ro
45 / 3.292 - 9.962 / 772.345 afişări

Termeni şi condiţii